Aarhus studenter
gymnastik & fitness

Bliv medlem

alle vores hold er med tre prøvetræninger

Sådan tilmelder du dig

Fitness

 

Tilbagebetaling af medlemsskab

Du kan ikke få refunderet dine penge for medlemskab i foreningen. Heller ikke hvis du bliver skadet, gravid eller ikke længere træner i foreningen. Desuden er ASGs medlemskort gældende for alle hold i ASG og ikke kun til ét specifikt hold. Dvs. at hvis et hold lukker, er der ingen returret på medlemskort. Vi forbeholder os retten til at ændre i programmet uden varsel.

Deltagerbegrænsning

På step-holdene er der plads til max. 39 deltagere (i visse tilfælde mindre). Den først ankomne til træningsstedet laver en liste med sit eget navn øverst og reserverer derved en stepbænk (ny liste hver uge). Det er ikke tilladt at reservere for andre! Forlades træningsstedet før timens start opgiver man sin plads. Det er en god ide at møde op til en 1/2 time før træningsstart i begyndelsen af sæsonen. Der kan også være andre hold, hvor der pga. pladsmangel er deltagerbegrænsning (se evt. holdbeskrivelserne her). Proceduren her er den samme som oven for beskrevet.

Er alle holdene fyldt, så man skal komme i meget god tid hver gang?

I starten af semestrene kan der være trængsel på flere hold, men det er sjældent et problem efter et par uger. På holdene laver den første, der ankommer til træningen, en seddel, som gælder fra gang til gang. Derpå skriver man holdnavn, dato og tidspunkt. Så gælder den som "fremmødeliste". Hvis holdet er fyldt, vil de sidst ankomne ikke kunne deltage i træningen.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål overhovedet, er du velkommen til at kontakt os, så vil vi svare tilbage hurtigst muligt.