Aarhus studenter
gymnastik & fitness

Bliv medlem

alle vores hold er med tre prøvetræninger

Sådan tilmelder du dig
FRIVILLIG I BESTYRELSE OG UDVALG

 

ASG bliver styret af en frivillig bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer og et medlem fra hvert af vores fire udvalg. Bestyrelsens opgave er at fastsætte de overordnede rammer for foreningen, og tage beslutninger på foreningens vegne.

Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling i februar, men det er altid muligt at blive frivillig i vores fire udvalg

 
GYMNASTIKUDVALGET
Gymnastikudvalget står for planlægningen af holdene til hver gymnastiksæson, og fungere som kontaktpersoner til holdene. 
 
FITNESSUDVALGET
I fitnessudvalget arbejder vi overordnet set med at lave en fitnesssæson to gange om året (august + februar). Sæsonplanlægningen består i at tage kontakt til de personer, der kunne være interesserede i at have et hold og besvare eventuelle spørgsmål samt have overblik over lokalebookinger, redskaber, nøgler og andet praktisk. Når sæsonen kører, er udvalgsmedlemmerne kontaktperson til vores instruktører, som på den måde har en fast person, der kan være behjælpelig med tvivlsspørgsmål. Der afholdes møde i udvalget i et interval mellem 4-6 uger.
 
ARRANGEMENTSUDVALGET
Arrangementsudvalget laver forskellige aktiviteter for foreningen i løbet af året.
 
PR-UDVALGET
I PR-udvalget arbejder vi med kommunikation og visuel identitet for ASG. 

Vores arbejdsopgaver i PR-udvalget består blandt andet af promovering af foreningen på vores Facebook-profil, Instagram og hjemmeside. Derudover udarbejder vi trykt materiale til årlige arrangementer i Aarhus såsom Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI), studiestartsmesser og vores egen Forårsopvisning.

At være frivillig i PR giver erfaringer indenfor kommunikation, promovering og grafisk arbejde. Til vores månedlige møde gør vi en dyd ud af at hygge os og brainstorme. Som frivillig i PR-udvalget får du praktiske færdigheder og indsigt i PR- og foreningsarbejde.