Aarhus studenter
gymnastik & fitness

Bliv medlem

alle vores hold er med tre prøvetræninger

Sådan tilmelder du dig

Hvis ASG bliver nødsaget til at lukke ned for vores aktiviteter grundet COVID-19, vil der ved nedlukning på op til to måneder (62 dage) ikke blive tale om kompensation. 

Hvis en nedlukning grundet COVID-19 varer mere end 2 måneder (62 dage), vil man kunne få kompensation svarende til den procentvise del af kontingentet, som svarer til tiden for nedlukning efter de 2 første måneder. Refusionen vil blive påregnet månedsvis pr. påbegyndt måned efter de første 62 dage. En måneds refusion svarer til 150 kr. for gymnastikmedlemskaber, og 100 kr. for fitnessmedlemskaber.

Eventuel kompensation vil blive opgjort og tilbagebetalt ved sæsonafslutning - kompensationen er forudsat, at instruktører i perioden for nedlukningen ikke har tilbudt alternative former for træning fx online eller udendørs. Hvis man ønsker at benytte sig af refusionen skal man ved sæsonafslutning selv tage kontakt til ASG på asg@asg.dk.

Kompensationsordningen er gældende fra 1/9-2020.

De almindelige handelsbetingelser vil fortsat være gældende for hele sæsonen.