ASG GENERALFORSAMLING (+fest)

Antal tilmeldte: 1 Pris: 0 DKK Lokation:
Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
Dato:
23-02-2024 18:00 - 23:00
Sidste frist for tilmelding:
20-02-2024
Beskrivelse

 

Sæt kryds i kaldeneren!! Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter 2023. 


§ 4. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned. Den indkaldes med mindst tre ugers varsel via foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Aflæggelse af regnskab.

6. Vedtagelse af budget og kontingent.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to kritiske revisorer.

10. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse på hjemmesiden.

Stk. 4. Det er muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, såfremt der er en samfunds kritisk situation, der ikke gør det muligt at møde op fysisk.


 

Bestyrelsen vil sørge for aftensmad i form af sandwich og en øl/sodavand.

Mere info om den efterfølgende fest kommer senere. 

Kontakt info

Disse informationer er krævet til at gennemføre online betalinger i henhold til de nye EU regler for sikker online betaling (3D secure). Læs mere omkring dette her.

Pris: 0 DKK