Skattefri omkostningsgodtgørelse til instruktører

Alle instruktører i ASG er ulønnede. Som instruktør i ASG får du udbetalt skattefri omkostningsgodtgørelse for dit frivillige arbejde to gange om året, i december og juni. Den skattefri omkostningsgodtgørelse er til dækning af omkostninger til sportstøj, sportsudstyr, møder, internetforbrug og øvrige administrative omkostninger, som virket som instruktør i ASG måtte medføre i løbet af sæsonen.
 

Da man som instruktør i ASG får udbetalt skattefri omkostningsgodtgørelse, må vi som forening ikke også dække direkte omkostninger instruktørerne eventuelt skulle have til sportstøj, træningsredskaber eller andet i løbet af sæsonen, da dette er udgifter, der allerede indirekte er dækket af den skattefri omkostningsgodtgørelse.
 

Vi har som forening valgt at takke instruktører for deres frivillige arbejde med skattefri omkostningsgodtgørelse, da vi mener det er den løsning instruktørerne får mest ud af, samtidig med, at det minimerer det administrative arbejde i foreningen.

Der kan udbetales godtgørelse for to instruktører pr. gymnastikhold og én instruktør pr. fitnesshold.
Ved gymnastikhold med tre (eller flere) instruktører ydes godtgørelse svarende til to instruktører fordelt mellem de tre (ellere flere) instruktører.
Ved fitnesshold med to instruktører ydes godtgørelse svarende til én instruktør fordelt mellem de to instruktører.
 

Satserne 

2.700 kr. pr. semester pr. instruktør på gymnastikhold med to instruktører og fitnesshold med én instruktør. 

1.800 kr. pr. semester pr. instruktør for gymnastikhold med tre instruktører. 

1.350 kr. pr. semester pr. instruktør for fitnesshold med to instruktører. 

Omkostningsgodtgørelsen udbetalt i december dækker perioden for efterårssemesteret 1. september til 31. januar.

Omkostningsgodtgørelsen udbetalt i juni dækker perioden for forårssemesteret fra 1. februar til 30. juni. 

 

ASG dækker køb af musik med op til kr. 100,- pr. måned pr. hold. 

Kvitteringer og kvitteringsskema skal indsendes på lige fod med andre godtgørelseskvitteringer, før dette kan dækkes. De kr. 100,- svarer til månedsprisen for Spotify, Apple Music, etc.