Referat ASG generalforsamling 2024

 

Dato: 23. februar 2023 kl. 18:00

Sted: Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C

 

 


 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Trine Schack Sørensen

Referent: Emilie Ringgaard

Stemmetæller: Signe Rømer Svejgaard

 

Godkendelse af dagsorden

Alle godkender

 

Formandens (bestyrelsens) beretning

Sæsonen i tal:

 

Forårsopvisning og afslutningsfest i Lyseng

 

Afslutningsarrangement med de frivillige:

 

ASG til NorthSide:

 

DSFI:

 

Opstartsfest:

 

ASG Light:

 

Christmas Challenge:

 

Bestyrelsen har været på DGI’s Lederakademi:

 

Ny ting vi skal i år i ASG: Hjælpe til Aarhus City Bestseller Halvmarathon


 

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

Aflæggelse af regnskab

Bestyrelsen har haft møde med de to kritiske revisorer og fået regnskabet godkendt.

 

Fremlæggelse af regnskab 2023: 

 

Noter:

 

Ingen spørgsmål til regnskabet.


 

Vedtagelse af budget og kontingent

 

Budget 2024: 

 

Spørgsmål: Lokaleudgifter højere pga. Landsstævnesæson?

 

Spørgsmål: Sociale arrangementer blandt udvalg?

 

Spørgsmål: Har ASG sponsorater?

 

Spørgsmål: Materialeudgifter (?) 


 

Kontingent 2024/2025: Forbliver det samme som indeværende sæson. 


 

Kan alle godkende budgettet?

Alle godkender, og budgettet er vedtaget.

 

Alle godkender også kontingent, som derfor vedtages.


 

Valg af bestyrelse

 

Fratræder bestyrelsen:

Genopstiller:

Bestyrelsen indstiller:

 

Er der andre, der ønsker at stille op til bestyrelsen?

Nej

 

Bestyrelsen vedtages


 

Valg af suppleanter

Tidligere suppleanter:

 

Bestyrelsen indstiller:

 

Rasmus Pradsgaard og Ayla Raundahl er valgt om suppleanter.

 

Valg af formand og næstformand

Fortsætter med delt formandsskab.

 

Valg af to kritiske revisorer samt to suppleanter

 

 

Josephine Brunsgaard og Mathilde Berg Hansen er valgt som kritiske revisorer.

Schani Stig Thomsen er valgt som suppleant

 

Eventuelt

Forslag til sponsor?

 

Spørgsmål: Forårsopvisning i Lyseng, hvad med fest?

 

Spørgsmål: Begrænset antal deltagere til festen? Lidt ærgerligt.

 

Spørgsmål: Alkoholfrit alternativ til fri bar under afslutningsfesten? Det er lidt ærgerligt hvis dem, der ikke drikker alkohol skal betale for fri bar uden at kunne få noget

 

Spørgsmål: Opstartsfesten var i denne sæson på et diskotek - kunne man lave det til et eftermiddagsarrangement, så der er bedre mulighed for at lære hinanden at kende?

 

Tema til forårsfesten?