Dagsorden ordinær generalforsamling 24. februar 2022

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Emilie Ringgaard

Referent: Maria Lodahl Agerbæk

Stemmetæller: Nick Laursen

 

Godkendelse af dagsorden

Alle godkender 

 

Formandens (Bestyrelsens) beretning

Beretning fra efteråret 2021: 

Det har været et godt efterår med flere gymnastikhold, flere frivillige og flere medlemmer!

455 medlemmer i efteråret 2021 = Fremgang, som en af de eneste foreninger efter corona. 

 

Hvad har vi lavet i efteråret? Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag, ASG light, workshop med Merete Smedegaard, opstartsfest med fri bar og Christmas Challenge, som noget nyt fra PR-udvalget - det fungerede rigtigt godt.

 

Vi ser frem til forårets opvisninger, kæmpe afslutningsfest, DGI’s Verdenshold for alle frivillige samt Landsstævne og mange andre gode stunder i ASG. 

 

Indkomne forslag
Forslag 1: Der ønskes at ændre i § 9. Referater

Referater opbevares i mindst 5 år. Oplysninger fra referater, som vedrører medlemmerne bliver sendt ud i form af nyhedsbrev minimum en gang i kvartalet.

Forslag til ændring: "Referater opbevares i mindst 5 år. Referater fra bestyrelsesmøder lægges ud på hjemmesiden senest 14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde."

Der stemmes om forslag 1: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 2: Forslag til § 4. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse - 9. Valg af formand, næstformand.

Der ønskes at slette punkt 9, da foreningen ikke nødvendigvis behøver en formand og næstformand, men dette hører under punkt 7. valg af bestyrelse. 

Der stemmes om forslag 2: 

Spørgsmål: Hvis ikke der er en formand - hvem kontakter man så? → det skal være tydeligt, hvor man skal henvende sine spørgsmål 

Svar: Spørgsmål kan sendes til asg@asg.dk og så kommer de hen til den rette. → Det skal vi være gode til at 

Spørgsmål: Lovmæssigt; set skal der så være én formand? 

Svar: Der skal officielt set være en formand (det er Maria) - 

Afstemning: Enstemmigt 

 

Forslag 3: Forslag til § 4. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse

Tilføjelse af stk. 4: "det er muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, såfremt der er en samfundskritisk situation, der ikke gør det muligt at møde op fysisk."

Spørgsmål: Har vi ikke force majeure: Nej - det har vi ikke. 

Spørgsmål: Kan man ikke stille den virtuelle deltagelse som en mulighed, der altid er? Så det ikke 

 

Forslag: Kan det ikke altid være en mulighed at generalforsamling kan afholdes og deltages i virtuelt

 

Enstemmigt vedtaget

 

Aflæggelse af regnskab

 

Bestyrelsen har netop haft møde med foreningens to kritiske revisorer, som gennemgik og godkendte regnskabet 

 

Fremlæggelse af:

Årets resultat: 96.156 

Budgetteret med et underskud på 356.600 kr., men igen pga. corona og aflyste arrangementer har vi ikke kunne bruge alle de penge vi skulle. Derudover har der ikke været lige så mange trænerudgifter, da der igen var lidt nedlukning i foråret 2021. 

 

Vi har budgetteret med et underskud, da vi gerne skal gå i 0. 

 

Vi har flere indtægter end budgetteret med pga. flere medlemmer og flere hold

Meget højere indtægt på gymnastikmedlemsskaber - flere hold og flere der går på to hold. 

 

Trænerudgifter - der er sat af til en masse kurser - der er ikke brugt så meget som budgetteret

 

Godtgørelser er ikke udbetalt ligeså meget som der er budgetteret med 

 

Materialeudgifter dækker over redskaber, som der ikke er blevet købt særlig meget af

 

Arrangement udgifter har heller ikke brugt så meget som budgetteret pga. coronanedlukning

 

Materialeudgifter = ingen redskaber købt - det er der altså masser af penge til, så hvis i har ønsker så bare kom med dem. 

 

Udvalgsudgifter er lavere end budgetteret, da udvalgene ikke har fået den oplevelse der var sat penge af til. Der er nu afsat til to gange oplevelse - én i forårssemesteret og én i efterårssemesteret. 

 

Spørgsmål

 

Spørgsmål: Kompensation: “vi har ikke hørt omkring det - føres det videre til det nye år?” 

Svar: Vi skal se årets regnskab for sig - det kan ikke føres over 

 

Trænerudgifter og kurser - hvordan fungerer det for træneren? Man skal selv lægge ud og betale for kurset, hvorefter man spørger om foreningen vil dække det → det afskrækker måske nogle. 

 

Forslag til næste generalforsamling: vi ændrer rækkefølgen for kompensation til trænerkurser: Man ansøger først - får godkendelse - og dernæst kan man tage på kursus. 

 

Spørgsmål: hvad ligger i andre indtægter?  

Vedtagelse af budget og kontingent

Note: der skulle stå budget 2022 i stedet for budget 2021 øverst på slidet

 

Budget 2022:

 

Spørgsmål: Redskaber - er det til nye måtter mm.? Så er 22.500 kr. måske lidt lidt = nye måtter mm. som der er brug for - koster lidt mere (Spørgsmålet henvender sig til DGI-huset, hvor redskaberne er gamle = 

Svar: i DGI-huset er det ikke vores redskaber - det er DGI-husets redskaber) 

Kommentar:→ Kan vi brokke os til DGI-huset? Vi betaler dem for at være i hallerne. → Ja, det kan vi.  

 

Forslag til ændringer i foreningen: Kan man have en åben brevkasse på hjemmesiden til åbne idéer og andet? Som gymnasterne altid kan henvende sig til? 

 

Spørgsmål: Hvor meget ligger der på bundlinjen, hvis vi lykkes med 509.275 kr. i underskud?

Svar: Ved årsskiftet lå der 545.000 kr. Så den er stadig i plus, hvis vi lykkes med det budgetteret underskud. 

Spørgsmål: Indtægten til fitness er det den samme som 2021? 

Svar: Nej, den er lidt højere end 2021, da den var lukket ned pga. corona der. 

 

Kan alle godkende budgettet?

Ja

 

Valg af bestyrelse

 

Fratræder bestyrelsen:

Genopstiller:

Bestyrelsen indstiller:

 

Er der andre, der ønsker at stille op til bestyrelsen?

Nej

 

Spørgsmål: Hvor mange kan man maks være i bestyrelsen? 

Svar: Maks 7 og minimum 2

 

Bestyrelsen vedtages 

 

Valg af suppleanter

Emilie Gottlieb - genopstiller

Nick Laursen - nyopstillet 

 

Valg af formand og næstformand

Bestyrelsen deler formandskabet blandt dem.

 

Vi laver en oversigt over, hvem der har hvilke ansvarsområder og det kommer til at stå højt og tydeligt på hjemmesiden. 

 

Valg af to kritiske revisorer samt to suppleanter

Jesper Fredlev og Kristian Pedersen genopstiller.

 

Eventuelt

Spørgsmål: Opdatering af vedtægterne på hjemmesiden (i bunden på hjemmesiden står der noget med 2019) 

Svar: De opdateres nu

 

Spørgsmål: 18+ vil gerne kæmpe for en ny kantpude i DGI-huset, så de ikke brækker anklerne - hvad kan vi gøre? Det er forstyrrende i en god træning. 

Svar: Skriv en mail med, hvad problemet er og tag et billede af den nuværende stand. Undersøg prisen på, hvad en ny koster + hvor man kan købe den og send alt info ind til bestyrelsen på asg@asg.dk 

 

DGI Østjylland har også hold i DGI huset - måske de vil være med til at dele nogle redskaber 

 

Spørgsmål: Hvor tit afholder I bestyrelsesmøder? I forhold til at indsende spørgsmål. 

Svar: En gang om måneden. 

 

Vi er tilbudt at være frivillige til Northside 

Fra 1. marts kl. 12.00 middag kan alle melde i foreningen melde sig til 

Man får en gratis billet