Eventoversigt

ASG SØNDAGSHOLDET - 2. fortræning

Antal tilmeldte: 4 Pris: 0,- Lokation:
Dalgas Avenue 4
8000 Aarhus C
Dato:
24-09-2023 14:00 - 18:00
Sidste frist for tilmelding:
24-09-2023

ASG YOGA - Prøvetræning

Antal tilmeldte: 3/20 Pris: 0,- Lokation:
Værkmestergade 17
8000 Aarhus C
Dato:
27-09-2023 18:00 - 18:50
Sidste frist for tilmelding:
27-09-2023
KUN FOR FRIVILLIGE

MØDE INDEN ASG LIGHT (instruktører + udvalg)

Antal tilmeldte: 1 Pris: 0,- Lokation:
Dalgas Avenue 4
8000 Aarhus C
Dato:
21-11-2023 17:30 - 19:00
Sidste frist for tilmelding:
18-11-2023
Beskrivelse

Kære alle frivillige i ASG

Bestyrelsen indkalder til instruktørmøde d. 21 november kl. 17.30. Udvalgsmedlemmer i foreningen er også velkomne.

Mødet bruges som en evaluering af sæsonen indtil nu med fokus på opstarten af sæsonen.

Vi ses!

/Bestyrelsen 

KUN FOR FRIVILLIGE

ASG - OPRYDNINGSDAG (udvalg)

Antal tilmeldte: 1 Pris: 0,- Lokation:

8000 Aarhus C
Dato:
26-11-2023 15:00 - 17:00
Sidste frist for tilmelding:
20-11-2023
Beskrivelse

Kære udvalgsfrivillig i ASG

D. 26 november holder vi oprydningsdag i foreningen for alle frivillige i udvalg. Konceptet er enkelt: Vi skal rydde op i gamle dokumenter på drev og trello. Det er også en dag, hvor man kan stille spørgsmål til måden drev eller trello fungere på. Det er vigtigt, at vi i foreningen bruger systemerne på samme måde, så vi undgår forvirring og unøddig kommunikation på andre platforme.

 

Program for dagen:

15.00: Velkomst

15.10: Workshop i udvalg

16.00: Kort oplæg fra bestyrelsen

16.10: Workshop i udvalg

17.00: Tak for i dag

 

Til arrangementet vil der være kage og kaffe + sodavand.

Vi glæder os til at se jer.

Knus fra bestyrelsen

 

 

ASG GENERALFORSAMLING (+fest)

Antal tilmeldte: 0 Pris: 0,- Lokation:
Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
Dato:
23-02-2024 18:00 - 23:00
Sidste frist for tilmelding:
20-02-2024
Beskrivelse

 

Sæt kryds i kaldeneren!! Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter 2023. 


§ 4. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned. Den indkaldes med mindst tre ugers varsel via foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Aflæggelse af regnskab.

6. Vedtagelse af budget og kontingent.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to kritiske revisorer.

10. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse på hjemmesiden.

Stk. 4. Det er muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, såfremt der er en samfunds kritisk situation, der ikke gør det muligt at møde op fysisk.


 

Bestyrelsen vil sørge for aftensmad i form af sandwich og en øl/sodavand.

Mere info om den efterfølgende fest kommer senere. 

KUN FOR FRIVILLIGE

ASG - UDVIKLINGSDAG (udvalg)

Antal tilmeldte: 0 Pris: 0,- Lokation:

8000 Aarhus C
Dato:
05-05-2024 15:00 - 17:00
Sidste frist for tilmelding:
01-05-2024
Beskrivelse

Kære udvalgsfrivillig i ASG

D. 5 maj holder vi udviklingsdag i foreningen for alle frivillige i udvalg. Dagen vil bruges på at udvikle på foreningens virke. Mere info om dette kommer senere.

Til arrangementet vil der serveres kaffe og kage + sodavand.

Vi glæder os til at se jer.

Knus fra bestyrelsen