FRIVILLIG I BESTYRELSE OG UDVALG

 

ASG har altid brug for flere frivillige, så hvis du har lyst til at blive frivillig i vores forening, så send en mail til asg@asg.dk. Nedenfor kan du læse mere om bestyrelsen og vores fire udvalg.

 

BESTYRELSEN

ASG bliver styret af en frivillig bestyrelse, der består af en kasserer og et medlem fra hvert af vores fire udvalg. Bestyrelsen har et delt formandsskab, hvilket vil sige, at opgaverne i forbindelse med formandsskabet er fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens opgave er at fastsætte de overordnede rammer for foreningen, og tage beslutninger på foreningens vegne.

Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling i februar, men det er altid muligt at blive frivillig i vores fire udvalg.

FDFDVDFDEDEADFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

GYMNASTIKUDVALGET

Gymnastikudvalget sørger hvert år for at finde instruktører og planlægge en spændende gymnastiksæson for alle vores gymnaster. Når sæsonen er i gang, bliver hvert udvalgsmedlem kontaktperson for 1-2 gymnastikhold. Kontaktpersonens opgave er at hjælpe instruktørerne med praktiske ting såsom booking af weekendtræninger og tilmelding til opvisninger.

Vi afholder et månedligt møde af 2-3 timers varighed, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden med at planlægge den kommende sæson.

Så hvis du har lyst til at sætte dit præg på gymnastiksæsonen i Aarhus, er det i gymnastikudvalget du skal være med.

                       

FITNESSUDVALGET

I fitnessudvalget arbejder vi overordnet set med at lave en fitnesssæson to gange om året (august + februar).

Sæsonplanlægningen består i at tage kontakt til de personer, der kunne være interesserede i at have et hold og besvare eventuelle spørgsmål samt have overblik over lokalebookinger, redskaber, nøgler og andet praktisk. Når sæsonen kører, er udvalgsmedlemmerne kontaktperson til vores instruktører, som på den måde har en fast person, der kan være behjælpelig med tvivlsspørgsmål. Der afholdes møde i udvalget i et interval mellem 4-6 uger.

Så hvis du har lyst til at sætte dit præg på fitnessudbuddet i Aarhus, er det i fitnessudvalget, du skal slå dine folder.

 

ARRANGEMENTUDVALGET

Arrangementudvalget står for at arrangere begivenheder for hele foreningen. Det er bl.a. ASG's Forårsopvisning og opstartsfesten. Da ASG er en del af AUS, er vi også at finde til Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag. Det er Arrangementudvalget, der står for ASG's deltagelse her.

Det er arrangementudvalget, der sørger for, at der sker en masse sjove ting i foreningen på tværs af hold!

Så er du fuld af gode idéer og ved du hvordan man får ting til at ske, så er det i ASG's arrangementudvalg du skal lege med.

 

 

 

PR-UDVALGET

I PR-udvalget arbejder vi med kommunikation og ASG's visuelle identitet.

Vores arbejdsopgaver i PR-udvalget består blandt andet af promovering af foreningen på vores Facebook-profil, Instagram og hjemmeside. Derudover udarbejder vi trykt materiale til forskellige årlige arrangementer i Aarhus såsom Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag (DSFI), studiestartsmesser og vores egen Forårsopvisning.

At være frivillig i PR giver erfaringer indenfor kommunikation, promovering og grafisk arbejde. Til vores månedlige møde gør vi en dyd ud af at hygge os og brainstorme. Som frivillig i PR-udvalget får du praktiske færdigheder og indsigt i PR- og foreningsarbejde.