Aarhus studenter
gymnastik & fitness

Bliv medlem

alle vores hold er med tre prøvetræninger

Sådan tilmelder du dig

Referat fra generalforsamlingen d. 7/2-2020

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 • Kristian Jensen, Ida Marie, Stine Dall og Nick


 1. Godkendelse af dagsorden

 • bestyrelsen har indvendinger: ændringer i vedtægter

 • valg af næstformand og formand skal ikke stemmes om, da det er bestyrelsen selv, der indstiller næstformand og formand

 • ingen indvendinger til dette

 • Til næste GF: stemmes om ændring til det punkt

 1. Formandens beretning

2019 var jubilæumsår da ASG blev 50 år. Kage til GF, Guldplade til fane, Fest efter Forårsopvisningen - omkring 100 deltagere. Seminar i maj: idégenerering, udvikling af foreningen osv. Ud fra de idéer lykkedes det de frivillige at strikke et fitness- og gymnastikprogram sammen. 9 gymnastikhold (+1) (mor/barn-hold der kun bruger holdtid), 5 fitnesshold. Nyt abonnement til fitness: muligt kun at købe til 1 fitnesshold.
395 medlemmer og 55 frivillige
NorthSide, som vi deltager i hvert år og får penge til foreningen
DSFI, som vi skal deltage i, fordi vi er en del af AUS

Slutte af med at sige tusind tak til de frivillige i udvalgene og instruktører i ASG, som gør det muligt at stable hold og fester på benene. Så tak for det!

 1. Indkomne forslag
  - ingen forslag

 2. Aflæggelse af regnskab
  Bundlinjen: underskud på -56.307 kr. men budgetteret med -225.650 kr.

Stigning pga. mixhold

Støtte ligger stabilt på 152.000 kr.: fra Kommune og AUS.
Udgifter: trænerudgifter 175.785 kr.: godtgørelse, kurser og tøj med ASG-logo på. Ikke mange har været på kursus, derfor mindre end budgetteret med.

Lokale: stigning i pris på Koch’s skole

Administrationsudgifter: ny computer til kontoret, løn til kontoransatte og andet administrativt

Materiale: 20.000 kr. på TRX udstyr

Arrangement: 145.000 kr. - højt pga. jubilæumsfest, men brugte kun 60.000 kr.

Udvalgsudgifter: til de 4 udvalgsmøder og tøj med ASG logo på til frivillige også.


Det reducere vores egenkapital på 566.083 kr.


 1. Vedtagelse af budget og kontingent
  Indeholder det samme som årsrengskabet

Vi har budgetteret med et større underskud end sidste år, så den er for 2020 på -263.600 kr.

Vi er en forening med stabil støtte og tilskud
Trænerudgifter: forhøjet, da vi gerne vil købe tøj igen - dobbelt udgift, da vi gerne vil flytte den til i starten af sæsonen

Der er sat flere penge af til kurser, fordi springkurser er dyre, som vi gerne vil tilbyde vores instruktører

Lokaleudgifter: stigende og i takt med flere hold

Administrationsudgifter: samme udgifter som i 2019

Materiale: springholdet kan få en iPad, så de kan optage dere spring + ny fane til foreningen, da den er lille og ikke passer til en voksen-forening

Arrangement: ikke så høj som sidste år, men stadig høj. Vi vil gerne holde en sæsonafslutningsfest, som vi budgettere 50.000 kr. til.

Oprettet en ny post, som er en event-pulje, som man kan bruge, hvis man får en god idé til et event eller andet

Budgetteret med generalforsamlingsfesten i aften

Udvalgsudgifter: samme som med tøj til instruktører


Hvad forventer I, at der står på bundlinjen i 2020?

Ikke et stort overskud, da vi kan ikke trække penge ud, så derfor vil vi bruge pengene i foreningen og på frivillige + medlemmer


Er der taget forbehold for landstævne næste år?

Nej, det er der ikke. Men ekstraudgifter ligger også først i 2021.


Der skal stemmes:
Der er et simpelt flertal for budgettet i 2020

Ingen stemmer imod

Budgettet er godkendt

 1. Valg af bestyrelse
  Mange fra bestyrelsen træder ud i år

Fratræder bestyrelsen:

 • Kristian Jensen (Næstformand)

 • Lisbeth Rindom (Gymnastik)

 • Kristina Frøkjær (Fitness)

 • Nina Selmer (Arrangement)

 • Ida Marie Nielsen (PR)

Genopstiller:

 • Caroline Gram (Formand)

 • Kirsten Ravn (Næstformand)

Bestyrelsen indstiller:

 • Michelle Tatt Jakobsen (Kassér)

 • Ninna Thomsen (Gymnastik)

 • Ayla Raudahl (PR)

 • Anja Sommer (Gymnastik)

 • Maria Lodahl Agerbaek (Arrangement)


 • Ingen stemmer imod, at Michelle skal være kassér


 1. Valg af suppleanter
  Tidligere suppleanter:

 • Amanda Daugaard Hansen

 • Mette Wrang Andersen

Bestyrelsen indstiller:

 • Lisbeth Rindom

 • Ida Marie Nielsen

 • Ingen indvendinger, så de er valgt


 1. Valg af to kritiske revisorer samt to suppleanter
  Genopstiller: 

 2. Jesper Fredlev 

 3. Kristian Pedersen
  - ingen indvendinger, så de er valgt

 4. Eventuelt

Tøjbestilling: Kirsten fortalte om tøj med ASG logo, som man også kan købe som medlem. Skal bestilles inden d. 9/2

NorthSide: Vi har 20 pladser, og 11 er udfyldt. Skriv til formand@asg.dk, hvis man vil med. Man må tage en ven med, som ikke er medlem, hvis pladserne ikke kan udfyldes af ASG-medlemmer.

Vi skal have vagt som gate-keepere i 10-12 timer, man får billetten, mad på vagten og adgang til Frivillig Hubben.


Hvis man endnu ikke er frivillig, har vi altid brug for flere der vil hjælpe eller stå for noget. Eks. fitness, som mangler til at planlægge ny fitness-sæson. Arrangement, som mangler en ansvarlig til DSFI - skriv til frivillig@asg.dk, hvis du vil være med.